Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Milli Eğitim Bakanlığı´nın 27/05/2010 tarih ve 8864 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli 2809 Sayılı Kanun´un Ek 30´uncu maddesine göre, 07/06/2010 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

Fakültenin dekanlığına; 2547 Sayılı Kanun´un 16/a maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´nın 25.08.2011 tarih ve 2011/39 Sayılı Kararı ile, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aslı KORKUT atanmıştır.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi´nde bölümlerin açılması konusunda Rektörlüğümüzce yapılan teklif, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´nın 28/12/2011 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, fakülte bünyesinde aşağıda belirtilen bölümlerin açılması uygun görülmüştür: 

Bu kapsamda Açılan Resim Ana Sanat Dalı’nın  amacı 

Çağdaş ve nitelikli bir eğitim anlayışı gözeterek, sanat kültürünün yaygınlaşmasına ve yükseltilmesine katkıda bulunacak, evrensel düşünce ve değerlere sahip, çağdaş, görsel algısı güçlü, yenilikçi ve özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirmektir.  

Kayıt ve Kayıt koşulları:

Türk ve Yabancı Öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için yeterlidir.

Resim Bölümünü bitirenler Resim alanında lisans derecesi alırlar.

Mezunlar serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili kurumlarda araştırmacı,güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman Üniversite ve Yüksekokullarda seçmeli ve sanat dersleri sorumlusu olarak çalışabilirler. eğitim sertifikası alanlar ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarında sanat eğitimcisi olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.